Konferencja będzie miała formę HYBRYDOWĄ:
STUDIO: hotel Ibis Styles, Białystok
TRANSMISJA: www.chorobyzakaznelokalnieiglobalnie.pl


Udział stacjonarny jest płatny.
Koszt fee wynosi 200 zł i obejmuje:
Uczestnictwo we wszystkich wykładach,
Przerwy kawowe,
Materiały zjazdowe,
Dostęp do transmisji online,
Dostęp do nagrań z konferencji przez 2 tygodnie po wydarzeniu

* Udział stacjonarny w Konferencji będzie możliwy dla uczestników zaszczepionych przeciw COVID-19 oraz na zasadach zgodnych z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Udział online jest bezpłatny.
Do osób zarejestrowanych do udziału online w dn. 27.01.2022 zostaną rozesłane powiadomienia systemowe z indywidualnymi danymi do logowania.

Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi - podstawa prawna Ustawa z dn. 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008, nr 234, poz. 1570).
Konferencja jest skierowana także do przedstawicieli innych zawodów medycznych (jak pielęgniarki, ratownicy, farmaceuci, diagności).
Treści reklamowe produktów Rx są niedostępne podczas transmisji dla osób nieuprawnionych do wystawiania recept.

Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty potwierdzające punkty edukacyjne Okręgowej Izby Lekarskiej, na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6.10.2004r. (Dz. U. nr 231. Poz. 2326).